Problemy szkolne

Efekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych

  • Zwiększenie koncentracji.
  • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
  • Zwiększenie sprawności komunikowania się.
  • Lepsze zapamiętywanie.
  • Skuteczna nauka języków obcych.
  • Lepsze radzenie sobie z emocjami i ze stresem.
  • Skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału.
  • Polepszenie koordynacji ruchowej.