Nauka języków obcych

Języki obce

Dla chcących uczyć się języka obcego pomocne w asymilacji i integracji językowej jest nabycie tzw. zdolności językowej.

Każdy język to inna częstotliwość. Niżej przedstawiamy wykres charakterystycznych częstotliwości dla poszczególnych języków.

Najlepiej  rozpoznajemy częstotliwości języka ojczystego, który opanowaliśmy w dzieciństwie,  posługujemy się  nim i jest on wokół nas. Natomiast  na częstotliwości innych języków jesteśmy często głusi. Nie słysząc obcych dźwięków, nie możemy ich poprawnie wymawiać, łatwo ich zapamiętywać. Ucho musi umieć poprawnie analizować dźwięki, należy je otworzyć na częstotliwości, których dotąd nie odbierało.

W trakcie treningu słuchowego ucho zostaje zaprogramowane niejako na melodię języka, którego chcemy się nauczyć. Trening rozpoczęty  przed rozpoczęciem nauki języka obcego, w znaczący sposób skraca czas przeznaczony na naukę tego języka. Uszy, które zostaną wyćwiczone podczas treningu słuchowego, będą mogły słyszeć  język w sposób poprawny, uczący się języka będzie w stanie szybko zapamiętywać słowa i dobrze je wymawiać. Wystarczy jedynie pobudzić własne ucho do aktywnego słuchania, aby znacznie przyśpieszyć proces przyswajania języków obcych, zdobyć lepszy akcent i poprawić wymowę.

Efekty stosowania metody w przypadku nauki języków obcych:

  • Szybsze przyswajanie języków obcych, skrócenie nauki,
  • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie,
  • Lepsze spontaniczne rozumienie,
  • Poprawa płynności wypowiedzi,
  • Poprawa akcentu,
  • Większe uwrażliwienie na niuanse językowe.