Dorośli

Efekty stosowania metody w przypadku dorosłych

  • Poprawiają umiejętność komunikowania się.
  • Łatwiejsze radzenie sobie ze stresem.
  • Lepsza koncentracja uwagi.
  • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie.
  • Skuteczniejsze uczenie się.
  • Szybsze przyswajanie języków obcych – skrócenie czasu nauki (poprawna płynność wypowiedzi).
  • Skuteczniejsza kontrola emocji.
  • Lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy własnych sił witalnych oraz większa wiara w siebie.