Zastosowanie

Dla kogo przeznaczona jest metoda Tomatisa?

Poniżej prezentujemy przypadki w jakich można stosować metodę Tomatisa:

 • Dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi,
 • Dzieci i młodzieży z problemami koncentracji uwagi,
 • Dzieci i młodzieży z dysleksją i dysgrafią,
 • Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Dzieci z ADHD,
 • Dzieci z zaburzeniami mówienia (jąkanie, wady wymowy),
 • Dominacji stronnej,
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • Dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem,
 • Dorosłych z zaburzeniami pamięci,
 • Osób mających problemy związane z depresją, brakiem energii, brakiem motywacji,
 • Problemów z utrzymaniem równowagi,
 • Przygotowanie do porodu,
 • Osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele),
 • Osób chcących doskonalić swój potencjał,
 • Wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych.

Efekty stosowania metody w przypadku dorosłych:

 • Polepszeniu umiejętności komunikowania się,
 • Łatwiejsze radzenie sobie ze stresem,
 • Lepsza koncentracja uwagi,
 • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie,
 • Skuteczniejsze uczenie się,
 • Szybsze przyswajanie języków obcych – skrócenie czasu nauki (poprawna płynność wypowiedzi),
 • Skuteczniejsza kontrola emocji,
 • Lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy własnych sił witalnych oraz większa wiara w siebie.

Efekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych:

 • Zwiększenie koncentracji
 • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów
 • Zwiększenie sprawności komunikowania się
 • Lepsze zapamiętywanie
 • Skuteczna nauka języków obcych
 • Polepszenie radzenia sobie z emocjami i ze stresem
 • Lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału
 • Polepszenie koordynacji ruchowe

Efekty stosowania metody w przypadku nauki języków obcych:

 • Szybsze przyswajanie języków obcych, skrócenie nauki,
 • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie,
 • Lepsze spontaniczne rozumienie,
 • Poprawa płynności wypowiedzi,
 • Poprawa akcentu,
 • Większe uwrażliwienie na niuanse językowe.