Metoda Tomatisa

Trening uwagi słuchowej

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej.

Stymulując narząd słuchu następuje:

 • Poprawa koncentracji,
 • Zwiększenie efektywności uczenia się
 • Rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych,
 • Zwiększanie kreatywności
 • Poprawa zachowań społecznych
 • Regulacja napięcia mięśniowego
 • Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału.

Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek wręcz odwrotny. W terapii wykorzystywane są dźwięki o różnej częstotliwości podczas słuchania dzięki czemu wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Prof. Tomatis położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć się.

Wiodącą funkcją ucha według prof. Tomatisa nie jest słuchanie a słyszenie. Odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.

Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego z zastosowaniem urządzenia zwanego „Elektronicznym uchem”, wyposażonego w mikrofon oraz w specjalne słuchawki przenoszące dźwięk drogą powietrzną i kostną. „Elektroniczne ucho” uczy ucho prawidłowo słuchać. W terapii prof. Tomatisa wykorzystywana jest muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie oraz głos matki (w przypadku dzieci).

Na treningach w naszym gabinecie dajemy możliwość ponownego słuchania głosu mamy z okresu życia płodowego. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalnej (nadpobudliwość, zamknięcie się w sobie). Dzięki temu uzyskujemy u dziecka efekt pewności siebie i harmoni z otoczeniem.
W treningu ważne miejsce zajmuje muzyka odpowiednio filtrowana.

Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta. Podczas sesji natomiast nie można czytać, pisać, jeść, oglądać telewizji ani pracować na komputerze.

Terapia składa się z 2 nierozłącznych etapów, które dzieli 1-miesięczna przerwa:

I etap – 30 h ( codziennie po 2h ) – miesięczna przerwa ( 4-8 tygodni )
II etap – 15 h ( codziennie po 2h )  – w tym 30 minut  pracy  z mikrofonem.

 • Rozmawiać
 • Grać w gry planszowe i logiczne
 • Wykonywać prace plastyczne
 • Bawić się lub spać
 • Czytać
 • Pisać
 • Jeść
 • Oglądać telewizji ani pracować na komputerze

Czytamy tylko podczas sesji aktywnej 30 minut w trakcie 2 etapu.

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej – badaniem za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia oraz o przebytych chorobach. Po przeprowadzonej konsultacji z testem uwagi i lateralizacji słuchowej terapeuta opracowuje indywidualny program terapii. Skuteczność prowadzonej terapii jest pod ciągłą kontrolą. Po zakończonym I etapie , przed przystąpieniem do II etapu i po II etapie są przeprowadzane testy uwagi i lateralizacji słuchowej tzw. testy kontrolne.