prof. A. Tomatis

Prof. Alfred Tomatis

Alfred Tomatis  Twórca treningu słuchowego nazywanego również stymulacją audio – psycho – lingwistyczną – SAPL. Otolaryngolog, audiolog, foniatra. Profesor Audio-Psycho-Fonologii w Paryżu.

Po II wojnie światowej badał wpływ ciągłego hałasu towarzyszącego pracownikom podczas wykonywanej pracy na taśmach produkcyjnych. Szczególnie poświęcił się badaniem  zależności pomiędzy słyszeniem
a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Prowadził badania nad funkcjonowaniem ucha i jego wpływem na słyszenie, emocje, język, uczenie się. Stwierdził, że zaburzenia zachowania, trudności z czytaniem
i pisanie, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy wynikają z zaburzeń uwagi słuchowej.

Zwieńczeniem  badań było stworzenie rewolucyjnej  metody opartej na trzech prawach:(Vervoort, de Voight, Van den Bergh, 2007).

Trzy prawa Tomatisa:

  1. Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać narząd słuchu.
  2. Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawidłowe słyszenie utraconych lub stłumionych częstotliwości natychmiast zostają one w sposób nieświadomy zrekonstruowane w emitowanym głosie.
  3. Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

Źródło: Francuska Akademia Medycyny i Nauki udokumentowała
prawdziwość tej teorii na Sorbonie w 1957 roku (le Gall, 1961; za: Pauley, 2007).

Na potrzeby metody twórca stworzył „elektroniczne ucho”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.

Tomatis pod wpływem wyników dalszych badań uznał, że ucho ludzkie spełnia nie tylko funkcję słyszenia, ale jest również organem odpowiedzialnym za:

  • Energetyzowanie mózgu,
  • Regulowanie stanu czujności i uwagi,
  • Koordynowanie postawy i ruchów.

Ucho ludzkie to organ gdzie psychika łączy się z somatyką. W związku z tymi różnorodnymi funkcjami pełnionymi przez ucho Profesor stwierdził, że przy pomocy odpowiedniego treningu słuchowego można skutecznie eliminować nie tylko zaburzenia głosu, ale szereg innych zaburzeń zarówno w sferze somatycznej, emocjonalnej, językowej jak
i Tomatis uważał ponadto, iż ucho ludzkie jest pewnego rodzaju „dynamem” dostarczającym energii naszemu mózgowi.

Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa pobudzająco na mózg przygotowując go do innego rodzaju aktywności. Szczególnie korzystne dla ludzkiego organizmu są dźwięki zawierające w swoim widmie dużo składowych
o wysokiej częstotliwości. Taką cechę mają pewne rodzaje muzyki, np. muzyka Mozarta lub chorały gregoriańskie. Są one wykorzystywane w terapii Metodą Tomatisa.

Za swoje osiągnięcia został honorowo nazwany Rycerzem Zdrowia Publicznego Francji w 1951 roku. Nagrodzono go również złotym medalem za badania naukowe (Bruksela, 1958 rok).

 Przez cały czas Tomatis leczył ludzi, również sławne gwiazdy takie jak: Maria Callas,Romy Schneider, Gérard Depardieu.

Ponadto założył Centra Tomatisa w wielu krajach na całym świecie. Współcześnie funkcjonuje ponad 250 ośrodków na całym świecie. Do Polski  metoda Tomatisa została sprowadzona 15 lat temu przez Małgorzatę Szurlej, audio–psycho–fonologa, która pracowała bezpośrednio pod kierunkiem prof. A. Tomatisa we Francji i Anglii.

[/bulletlist]