Diagnoza w metodzie

Diagnoza – Test uwagi i lateralizacji słuchowej

W celu zakwalifikowania się na terapię metodą Tomatisa, należy telefonicznie zapisać się na konsultację, która obejmuje:

1. Test uwagi i lateralizacji słuchowej, który składa się z następujących etapów:

  • Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną)
  • Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną)
  • Badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą kostną)
  • Badanie umiejętności rozróżniania wysokości dźwięków
  • Badanie lateralizacji słuchowej

2. Wywiad

3. Testy dodatkowe

Test uwagi słuchowej  wykonywany jest za pomocą audiometru, ale nie jest badaniem audiologicznym! Badanie ma na celu określić jak osoba słucha, a nie czy słyszy. Po przeprowadzonej konsultacji z testem uwagi i lateralizacji słuchowej opracowany zostaje indywidualny program terapii.