Cennik

Trening uwagi słuchowej Metodą
prof. A. Tomatisa

Diagnoza

Wywiad z rodzicami.

Test uwagi i lateralizacji słuchowej dziecka i matki – specjalistyczne badanie audiometrem.

Pełne badanie 100 zł.

I etap

30 godzin

50 zł – jedna godzina

30∗50 zł = 1500 zł

Test kontrolny

Przeprowadzony po I etapie

Bezpłatny
Test kontrolny

Przeprowadzony przed II etapem

Bezpłatny

II etap

15 godzin

50 zł – jedna godzin

15∗50 zł = 750 zł

Nagrywanie głosu mamy

30 minut

Bezpłatnie

 

Terapia metodą prof. A. Tomatisa – kolejne etapy:

W zależności od postępów i potrzeb dziecka możliwe jest przedłużenie terapii o kolejne, ośmiodniowe etapy
w odpowiednim odstępie czasowym.